Archive for category Visokios nesąmonės

Rusijos propaganda: armėnų šeimą išžudęs rusų kariškis – Vakarų provokatorius


Armėnijoje šešių asmenų šeimą iššžudęs rusų kariškis, kaip portale regnum.ru skelbia tūlas Tigranas Manasianas (pristatomas politologu ir  kandidatu į istorijos mokslų daktarus) gali būti Vakarų provokatorius.

Pasak šio teksto,  Vakarai taip supyko,kad Armėnija nesutiko suartėti su Europos Sąjunga ir nutarė integruotis į Rusijos diriguojamą Eurazijos sąjungą, kad nutarė suorganizuoti šalyje kažką panašaus į Ukrainos įvykius. Tada, kaip spėjama straipsnyje,  Vakarų provokatoriai sukūrė operaciją “Permiakovas” (tokia žmogžudžio su rusų armijos antpečiais pavardė).

Neužmirštama paminėti, kad rusas,savo iniciatyva, niekad nesielgtų taip “osmaniškai” žvėriškai ir pasidžiaugiama,kad Armėnijos nuo Rusijos niekas vis tiek  niekada neatskirs ir jokios provokacijos, kokios jos bebūtų žiaurios, nieko nepadės.

Tokį dalyką sugalvoti ir paskelbti gali tikrai tik absoliučiai ypatingas degeneratas.

, , ,

Komentarų: 1

Eligijus Masiulis, lytys ir triukšmai


Liberalų Sąjūdžio lyderis Eligijus Masiulis įgarsino savo ir partijos nuostatas – labai jam ir partijai vėl parūpusiu – gėjų sangulavimo formalumų klausimu.

Mes neskirstome žmonių į lytis, kalbame apie partnerystę tarp pačių įvairiausių žmonių, pripažįstame visokias partnerystės formas. Neturime nei moralinės, nei politinės teisės ignoruoti šių žmonių problemų ir vaizduoti, kad jos neiškyla”, – miestui ir pasauliui iš Seimo rūmų išskriejo liberalioji E. Masiulio žinia.

Šioje citatoje, kaip ir visame tekste bei kontekste ne kažin kas yra ir daug aiškiau, ko jame nėra. Nėra pirmiausiai aiškumo dėl paties E. Masiulio tapatybės.

Kad jis nelaiko savęs kokiu karaliumi ir sąvoką „Mes“ turbūt vartoja ne kaip Pluralis Majestatis (karališkąją daugiskaitą, – lietuviškai), galima įtarti. Liberalas savęs gal nespėjo karūnuoti. Daugiskaita tikriausiai reiškia kalbą apie partinę kompaniją, bet čia ir prasideda visos bėdos. Partijose būna netgi vyrų ir moterų. Kai kurios labai „progresyvios“ partijos, kaip gėjų sangulavimo formalumais labai irgi suinteresuota Lietuvos socialdemokratų partija, netgi nustato rinkiminių sąrašų kvotas pagal anatomiją.

Liberalų atveju, viskas sudėtingiau. Man iš aukščiau pateiktos citatos ir politinės vizijos miglotų lozungų nėra aišku, ar E. Masiulis priskiria save vyrams ar ne? Miela būtų išsiaiškinti, ar labai pyksta ant savo tėvų, jei šie jį nešiuolaikiškai ir neskandinaviškai pozicionavo berniuku? Toliau gilintis ir klausti ar leistų ponas liberalas vadinti savo sūnų berniuku jau nepadoru. Mano iškaseniški konservatyvūs instinktai neleidžia. O juolab, kad šiais sudėtingais laikais gali būti mikliai priskirtas arba patriarchaliniams fašistams, arba pedofilams. Ne tai kad labai bijau, bet turiu ir įdomesnių užsiėmimų, nei landžioti po neva kam nors reikalingas dabartinio formato etikų komisijas bei panašius užkaborius. Tad tiesiog klausiu E. Masiulio – jis save vyrams priskiria ar ne? Viešas asmuo – turime teisę žinoti.

Jei pereinant prie bent kiek įdomesnės ir reikšmingesnės tematikos, negu egzotinius seksualinius žaidimus mėgstančiųjų teisinis apipavidalinimas, tai sveikinu liberalus. Jie iš buvusios valdžios narių perėję opozicijon pasveiko, kaip jie tai supranta, ir kaip Lietuvoje įprasta, pirmieji. Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai dar vis reaklimatizuojasi, o liberalieji prielipos jau suprato, kad reikia kelti menkaprasmius, bet pastebimus triukšmus.

Kalbėti apie energetikas ir, būnant opozicijoje, neturint priėjimų prie sprendimų bei litų – sunkiau. O štai atkreipti į save dėmesį antrojo galo formalumų garsiais aptarimais, kurie aiškiai į niekur neatves, kas kita.

Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad 2008 metais priimtos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatos, kurios šeima pripažįsta tik gyvenančius santuokoje žmones, prieštarauja Konstitucijai. Tik lyčių skirstymas niekur nedingo. Jei liberalų vadas, nežinia ar priskiriąs save kokia lyčiai, nepastebėjo, pati Konstitucija žmones į lytis skirsto. 29 straipsnis: „Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ Tad nepriskirdamas savęs jokiai lyčiai ponas liberalas nesusikalba ne tik su veidrodžiu, bet ir su Konstitucija. Lytys, kad ir kaip kam būtų gaila, yra. Tik susirasti reikia ir susigaudyti.

, , ,

Komentarų: 1

Idiotizmas, kurį galima pačiupinėti


Pagiriamasis žodis kvailybei. Bent jau už drąsą ir savimylą:

“Žemaičių organizacijų atstovų nutarimas

2012 m. gegužės 12-ąją Palangoje įvyko Pasaulio Žemaičių sueiga. Aptarta, kad Lietuvos Respublikos santvarkoje valstybės vadovai visiškai neorganizuoja nei Lietuvių, nei Žemaičių tikrosios istorijos išsiaiškinimo ir paskelbimo. Pasak kalbotyrininkų seniausia Europoje pripažinta mūsų kalba. Tačiau respublikos valstybės vadovai neužtikrina jos išsaugojimo ir apgynimo nuo tarptautinių svetimybių, išsaugojimo kaip raktinės pasaulio kultūrų senovės kalbos, padedančios ir kitoms tautoms bei mokslui suvokti pasaulio vystymosi raidą, o tai atitiktų UNESCO organizacijos pasaulio kultūros paveldo tikslus, todėl Žemaičiai netekę kantrybės ir suprasdami, kad respublikos santvarka savo galimybėmis nebepajėgi veikti savo žmonių esminių tikslų naudai „Būkime vieningi“ pakvietimu susirinko į sueigą.

Aptarta, kad Lietuvos valstybės politikai skiria daugybę pinigų svaigimų, pramogų, sporto ir žaidimų, dainavimų, šokimų, jaunimo mainų ir paruošimo emigracijai, ruošimo imigrantų invazijai, o vietinės reikšmės neesminių dalykų, Lietuvos vardo garsinimui šalyse, iš kurių gali plūstelti emigrantai, tačiau įstatymais neužkerta galimybių užsienio kalbų plėtimu naikinti vietinių senbuvių kalbas. Nepanaudoja galimybės senbuvių kalbą išsaugoti įregistruojant ją UNESKO organizacijoje, kad išsaugotų kaip pasaulio kultūros paveldą saugomą tarptautinėmis konvencijomis. Suvokiama, kad kokiais žodžiais kalbama, tokiais žodžiais ir galvojama. Kai įdiegiami sunkiai suvokiamos prasmės tarptautiniai žodžiai ir užsieniniai beprasmiai pavadinimai jų pagrindu kuriami ir sunkiai suvokiamos prasmės sumanymai.

Tarptautinės darbininkijos susikalbėjimo tikslams anglų kalbos neišraiškingumo kokybė aiškiai per prasta suprantantiems žemaitiškai ir lietuviškai. Siekiant, kad politikai, valstybės tarnautojai ir kiti žmonės galvotų protingiau, būtina atstatyti ir ateičiai išsaugoti žynių sukurtas lietuvių ir žemaičių kalbas, susijusias su vietinių žmonių prigimtinėmis savybėmis, visatos ir gamtos veiksmų pavadinimais ir ypatingai išraiškingas.

Aptarta, kad visose šalyse vietinių tautų senbuviai ir jų palikuonys geriausiai prisitaikę gyventi tomis gamtinėmis aplinkybėmis. Jie geriausiai suvokia toje vietoje veikiančias gamtines sąlygas, supranta vietinius gyvūnus, žino augalų savybes, geriausiai pajėgūs globoti naujuosius atėjūnus arba juos atgrasyti nuo toje vietovėje apsigyvenimo ir išnykimo. Dėl skirtingų savybių, skirtingų įsitikinimų ir skirtingų tikslų tautų sugretinimas didina tarpusavio pavojus. Istoriškai akivaizdu, kad tikslinga išvengti galimybių ateityje kam nors ir vėl sukurstyti skirtingų  tautų tarpusavio nesutarimus, rungimąsi ir kovas, o gal ir vėl tarpusavio žudynes – tai liudija atėjūnų tautų šimtai masinių kapaviečių – vokiečių, švedų, prancūzų, rusų, žydų ir kitų. Todėl būtina išsaugoti senbuvių kultūrą  ir žmones kaip vietinio patyrimo, aplinkos suvokimo bei tūkstantmečiais sukaupto paveldo išsaugotojus.

NUTARTA – kadangi esamoje respublikos santvarkoje trūksta įstaigos pakankamai pajėgios įgyvendinti aptartus tikslus, be to, dvasininkija veikia nesusijusiais su valstybės  tikslais, tikslinga pagerinti valstybės valdymą galingesniu politiniu, teisiniu ir dvasiniu instrumentu negu prezidentai, seimas ir vyriausybė. Todėl tikslinga teisėtai neprievartiniu būdu savanoriškai su aktyviausiai valstybės labui veikiančių žmonių pagalba, atstatyti Lietuvos Karalystę su šiuolaikiškai patobulinta Karaliaus įstaiga bei Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę – kaip panašių tikslų šalių sandraugą dėl Žemaičių ir kitų senbuvių tautų tikslų įgyvendinimo užtikrinimo platesne kaimynine apimtimi.

Sueigoje dalyvavo žemaičiai iš užsienio šalių atstovai ir vietinių organizacijų: „Žemaičių kultūros draugija“ ir jos skyriai iš Panevėžio, Skuodo, Kauno, Mažeikių, Kėdainių, „Kauno Žemaičių bendrija“, „Žemaitijos partija“, „Visuomeninė organizacija Žemaičių sąjunga“, „Klaipėdos romuva“, „Žemaičių krašto draugija“, „Kauno Žemaičių bendrija“, „Pagyvenusių žmonių bendrija“, VŠĮ “Žemaičių paveldas“, „Žemaičių partija“, „Palangos Žemaičių kultūros draugija“, „Žemaičių alka“, „Aisčiai“, , Palangos miesto vicemeras Saulius Simė, Klaipėdos miesto tarybos narys Vytautas Lupeika, rašytoja- istorikė Inga Baranauskienė, bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės – Karalystės Atkuriamosios Tarybos veiklos atnaujinimo pradininkai Milvydas Juškauskas, Vaidas Lekstutis, Violeta Sirvydytė, Vaidas Želvys ir kt. valstybės veiklai neabejingi žmonės.

Sueigos dalyviai Palangoje, Basanavičiaus g. nuolatinai iškėlė didžiulę Žemaitijos vėliavą, kaip ženklą, kad  Lietuvos nelaimėse nepaliks, valdymo santvarką pagerinti padės.

 

Sueigos motyvacijas ir nutarimus tvirtina:

Vaidas Lekstutis

Vaidas Želvys”

Įdomu – kada bus skelbiamas konkursas į Karaliaus pareigas? Juk internetas ir elektroninis paštas tokias kretiniškas idėjas skelbiančioms ypatoms yra visgi prieinamas Smile

, , ,

8 Komentaras

Protingos žūčių versijos: Kedys & Pociūnas


Daugiau nei pusmetį šalies dėmesio nestokojusią pedofilijos ir žudynių bylos atomazgą prokurorai pateikė tokią, kaip ir prognozavau.

Šaltakraujis liaudies keršytojas Drąsius Kedys atgulė žemėn palei Kauną, nors jo pėdsakus talentingi ieškotojai regėjo nuo Madrido ik Vladivostoko.

O štai kitas, tautai, kaip jai pačiai atrodo, mažiau nusipelnęs nelaimėlis – Valstybės saugumo departamento (VSD) karininkas Vytautas Pociūnas prieš porą metų Dievui dūšelę atidavė Breste (Gudija).

Noriu aiškiai pabrėžti, kad lyginu ne asmenis, jų nuopelnus ir net ne bylas. Visa tai nesulyginama. Tautos nemenkai daliai D. Kedys svarbesnis už V. Pociūną, nes lietuvis negali nesiilgėti Tado Blindos ar kito kilnaus bandito, kuris ateina ir šauniku išsprendžia amžinai užguito baudžiauninko santykį su elitu. Ką jiems ten kažkoks tylenis saugumietis, kuris nei nelaimingo vaiko nepardavė viešai ir iki smaugimo karštai meilei, nei savo kelią šūviais pažymėjo…. O va “liaudies keršytojas“ – kas kita. Kalbu ne apie įrodytus faktus, nes jų ir nėra, o apie akis griaužiančius įvaizdžius. Lyginu  situacijų ir versijų skaidrumą. Daryti tai verčia mūsų teisėsauginės, žiniasklaidinės ir politinės realijos.

Siūlau balsuoti už versijų „jėgą“:

a) D. Kedys nušovė du žmones ir septynis mėnesius gyveno, peržiemojo Lietuvoje, sugebėdamas pabarstyti savo pėdsakus už tūkstančių kilometrų. Paskui ėmė ir pasigėręs užspringo. Springdamas pametė pagrindinį savo nusikaltimo įkaltį (ginklą) prie savo numirimo vietos. Kad visiems būtų patogiau.

b) V. Pociūnas saugume buvo nevykėlis, darė nei šį nei tą – sapnavo kažkokias energetines grėsmes Lietuvai. Už tai buvo ne kartą apdovanotas, o paskui (vietoj eilinio paskatinimo) išsiųstas į Gudiją, kur važiuoti nenorėjo. Ten nuvažiavęs ūmai pasigėrė, užlipo ant palangės šlapintis ir užsimušė. Apie tai niekas nebūtų sužinojęs, jei „Lietuvos ryto“ uolioji „vyšniukė“ nepernakvotų VSD laikinai dirbusio KGB rezervisto kabinete.

Už tai, kuri versija kvailesnė, siūlau balsuoti čia. Galima pateikti ir kitokių siūlymų.

, , ,

6 Komentaras

%d bloggers like this: