Posts Tagged bažnyčia

Kokią Konstituciją skaitė Dalia Grybauskaitė?


Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį viešai pareiškė: „Konstitucijoje parašyta, kad Bažnyčia atskirta nuo valstybės, todėl nekomentuoju kitų institucijų veiklų“.

Galiojanti Konstitucija apie bažnyčią sako štai ką:

“43 straipsnis
Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai.
Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos turi juridinio asmens teises.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka savo apeigas, turi maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus.
Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu.
Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams.
Lietuvoje nėra valstybinės religijos.”

Lietuvos tarybų socialistinės respublikos (taip Lietuva vadinta Sovietų okupacijos metais) konstitucijoje tikrai buvo parašyta apie atskyrimą. Tad kokią Konstituciją skaitė prezidentė ir kokios Konstitucijos garantu save laiko?

, , , , , , ,

20 Komentaras

Eilinė špyga caraitei: validolio jos gerbėjams!!!!


 

Solidarumas, nesvarbu – politinis, religinis, socialinis ar feministinis, yra geras ir žmogui būdingas dalykas, bet kartais būna toks juokingas, toks atsiduodantis baudžiava ir senmergišku/senbernišku davatkizmu, kad baisu. Senbambeklizmo ir nykaus pamokslavimo kvintesencija yra čia. Ir tai dar ne viskas.

Pirma bėda pakvaišusių fanų klubą, purkštavusį ir bliūbavūsį kartu su ne mažiau nukvakusių radikaliųjų feminisčių sutartine, ištiko, kai Arūnas Valinskas pasakė baisų žodį: “boba”. Prezidentūra nesprogo, net reitingai liko ten, kur buvo – gerą carą ir blogus bajorus Lietuvos baudžiauninkai linkę žaisti amžinai. Užtat visą savaitę buvo dėl ko sielotis politiniams stabmeldžiams ir vienodų galimybių už dyką ėsti institutams.

Dabar Justinas Argustas paklausė Jos Didenybės, kuri nieko niekam iš principo neprivalo aiškinti – ar ji giliai tikinti ar nelabai giliai. Klausimas dėsningai iškilo po to, kai šventoji tautos numylėtinė ėmėsi dėstyti savo abejones dėl to – ar teisingai katalikų bažnyčia jos mokytojo nešarvojo ten, kur ji norėjo ir paskatino beprasmę bei nesavalaikę diskusiją. Šis “giliai asmeniškas” klausimas užduotas viešajam asmeniui, viešai dėstančiam nuomonę apie bažnyčią, būtų buvęs visiškai suprantamas bet kuriam kokios supuvusios Amerikos prezidentui ar britų premjerui.  Na bet čia juk negalima…. Užkliūna klausiančiojo amžius ir veido bruožai. Juk visi žino, kad mokytojas ir mokinė yra šventesni už… Gerai, kad žiniasklaidoje dar pasitaiko ir vaikų, o ne vien baudžiauninkai, kurių nuo stabmeldystės jau ir Jėzus anei Alachas nebeišvaduoja.

, , , ,

5 Komentaras

Ar susikurs šventojo AMB sekta?


 

Ilgą laiką itin uolia katalike apsimetinėjusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė, įkandin prezidentės Dalios Grybauskaitės, pademonstravo nieko apie tą katalikybę niekada taip ir nesupratusi. Maža to, abi valstybės damos pamiršo, kad bažnyčia ir valstybė yra atskiros organizacijos.

Nesu itin uoliai rožinį sukinėjantis ir nuolat poteriaujantis katalikas, bet dėl vieno mirusio komunisto neįbugdymo į Akrikatedrą sukelta isterija provokuoja atsaką nemažiau, nei Česlovo Juršėno pasaka apie tai, kaip vienas pats Lietuvos ąžuolas iškovojo visiems nepriklausomybę. Iš seno kompartijos centro komiteto ideologijos bei propagandos skyriaus veikėjo nieko kito ir nesitikėjau. Iš visiems spirgant įsakinėti pratusios, velionio dėka didele viršininke tapusios aukštosios partinės mokyklos dėstytojos irgi galima buvo laukti panašaus išsišokimo. Neapmaudu dėl būrio idiotų, negalinčių išmirti komunistų ir šiaip infantilų kurie jau organizuoja „tikėjimo atsisakymo“ akcijas, dėl to, kad jų politinis kumyras šarvojamas ne ten, kur jie nori. Tokie žmogeliukai nėra didelė netektis – vargu ar tokias dūšeles išgelbėtų ši ar kokia nors kita bažnyčia. Kai kam reiktų pirmiausiai kreiptis į švietimo ir medicinos įstaigas. Tik keista, kad net arši bažnytinio konservatorių partijos sparno kalbėtoja nesupranta elementarių dalykų.

Kad ir kaip vargšams politikams ir velionio kanonizuotojams beatrodytų, Katalikų bažnyčia, kitaip nei su stačiatikiais yra Rusijoje nuo Petro pirmojo laikų, neprivalo jiems dėl nieko aiškintis ir priima arba nepriima tą, ką nori. Juolab, kad asmuo, kurį būtinai norima pritemtpi prie altoriaus, nesivadovavo nei šia, nei kitomis religijomis.

Neptinka katalikybė ir bažnyčios nuostatos? Pirmyn – susikurkite savo abrozdėlio vardo bažnyčią (paprastai tariant – sektą) ir melskitės, šarvokitės, atnašaukite. Jei Jėzus Kristus yra mažiau svarbus už politinio stabo pašarvojimo vietą – didelių kančių nepatirsite. Ten galės ir moterys kunigauti, ir celibato nebus, ir gėjai bus vyskupais, ir krikštijama bus kaip nors kitaip, o gal ir šunis bus galima bučiuoti. Kur problemos?

Ne tiek baisūs yra netobuli politikai, kiek trenktų, juos sušventinančių pasekėjų gaujos.

, ,

16 Komentaras

%d bloggers like this: