Posts Tagged Dalia Grybauskaitė

Nepailstanti Dalia Grybauskaitė


Prezidentės Dalios Grybauskaitės garsiakalbis Linas Balsys paporino, kad jos Ekscelencija nesiilsi ir nepailsta, o be to ir įstatymas neva neleidžia sapnuoti ko nors kito apart triūsą Tėvynės labui.

Kažkur visa šita nesąmonė girdėta. “Mums saulės nereikia, mums partija šviečia, mums duonos nereikia, tik duokite darbo”….

Gal ir nebūtina išlaidauti taip, kaip JAV prezidentas Barackas Obama, bet toks pigus populizmas juokina ne ką mažiau, nei sovietinio genseko Leonido Brežnevo neva parašytos knygos.

Beje, kelių eismo taisyklės net už vairo draudžia sėsti ne tik apsvaigusiam, bet ir pavargusiam. Aišku, jei esi toks tobulas, kaip anot sovietinės propagandos, buvo Vladimiras Iljičius Uljanovas (Leninas), kuris dar ir mokėsi vienais penketais, tai gal galioja ir kitos taisyklės…. Rusijos premjeras Vladimiras Putinas irgi yra minėjęs, kad jie su prezidentu Dmitriju Medvedevu miega pakaitomis.

udarnitsa

http://bosonogoe.ru/blog/soviet_holidey/1965.html

O štai galima ir padainuoti apie nenuilstančius vadus, kurie amžinai jauni, darbingi, sveiki ir sportiški. Juk ką tik šventėme vieno nenuilstančiojo gimtadienį.

, , , , , , , , ,

6 Komentaras

Krepšininkė Dalia Grybauskaitė


 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė sulaužė tylėjimo apie save įžadus ir prisiminė, kad jaunystėje mėtė į krepšį tritaškius.

„Prezidentė, kreipėsi į susirinkusius linkėdama sėkmės Lietuvos krepšininkams. Tiesioginiame TV3 eteryje ji prisipažino ir pati jaunystėje žaidusi krepšinį. Jos krepšininkės karjera tęsėsi 10 metų. Ši sporto šaka D.Grybauskaitei patiko ir todėl, kad tai – komandinis žaidimas, nors individualus meistriškumas taip pat svarbus.

Tiesa, nedidelis ūgis D.Grybauskaitei teleido žaisti gynėjos pozicijoje, ji mėtė tritaškius“, – praneša žiniasklaida.

D. Grybauskaitė gimė 1956 metais. Tritaškio linija sovietų Lietuvon atkeliavo tik 1984-85 metų sezonui.

Būtų smalsu sužinoti daugiau statistikos ir šiaip duomenų apie prezidentės jaunystę, trenerius bei krepšinio partneres.

, , , ,

12 Komentaras

Dalia Grybauskaitė valdo


 

Lietuvoje šventė. Prezidentė, kas nedažnai nutinka, šalia reikalavimo viską daryti „teisingai ir gerai“, tvarkos pažadų ir žiovulį keliančių moralizavimų pateikė netgi projektą. Šį kartą netgi tokį, kuris galbūt turės realios naudos, jei tik įgyvendinant nesutrukdys tos pačios priežastys, kurios neleidžia pasinaudoti ir dabar galiojančiomis teisinėmis priemonėmis.

Ar konfiskuojamas bus tikrai rimtų nusikaltėlių tikras turtas, ar bus, kaip su gamtosauga, kuri principingai baudžia už palapines, pastatytas ne vietoje, bet nėra nugriovusi nė vieno nelegaliai pastatyto rūmo?

Visais atvejais, šiek tiek rimčiau, nei pratęsti senaties terminus absoliučiai viskam, įskaitant vištos vagystę, arba šimto litų kyšį kelių policininkui. Pastarąjį vistiek galima išaiškinti tik tuomet, kai jis paduodamas, o paskui gali tirti ir tris, ir penkiolika metų – rezultatas nuspėjamas. Juokingiausia, kad didelių reitingų ir galingo „kovotojos“ įvaizdžio baimės sukaustytas Seimas pritarė ir anai – aiškiai populistinei ir menkaprasmei – iniciatyvai.

Tik viena bėda – labai radikaliai pradėjęs kalbėti politikas, jei vis nesimato aiškių jo kalbų ir iniciatyvų rezultatų, turi kalbėti dar radikaliau bei dar labiau „veržti varžtus“. Jeigu išeina, žinoma.

, , , ,

5 Komentaras

Nauja fatva: Dalia Grybauskaitė toliau aiškina ateities ir praeities vaidmenį


 

Ne taip jau seniai šalies vadovė giliamintiškai pamokslavo apie tai, kad užsienio politiką reikia grįsti ne praeities prisiminimais, o ateitimi. Tiesa, nepatikslino, nuo kada (nuo kurio momento) prasideda užmirština praeitis. Be to, ką tik pasakyta kai kas visiškai priešingo….

Tautosaka žmogų be atminties vadintų kvaileliu, nuolat mindančiu tą patį grėblį ir gaunančiu juo į kaktą. Mokytesni ar medicininius terminus įvaldę asmenys kalbėtų apie sklerozę arba amneziją, visiškai nelaikydami to geru dalyku. Konservatyvių pažiūrų filosofas Gilbertas Keithas Chestertonas yra pasišaipęs, kad progresą šlovinantys ir žvilgsnį tik į priekį įsmeigę žmonės antradienį jau nebegali vadovautis pirmadienio vertybėmis, o ketvirtadienį bus beviltiškai pasenę tai, kas buvo svarbu antradienį (cituota ne pažodžiui).

Georgas Orwellas „1984-uosiuose”, iliustruodamas istorinės atminties svarbą politikai ir žmonių pasaulėžiūrai, sakė: Kas valdo dabartį, valdo ir praeitį, o kas valdo praeitį, valdys ir ateitį“.

Na bet jei tautos išrinktoji ir reitingais į padebesius pakylėtoji prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė tokią fatvą (dekretas dar būtų nieko – bent aiškiau), tai visiems abejoti lyg ir nebedera. Klasikus ir liaudies iįšmintis metame į šiukšlyną bei bėgame, iškišę liežuvius) į šviesą, skaisčią bei nedebesuotą ateitį, kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.

Fatvas, musulmonų pasaulyje skelbia Muftijus. Jos nebūtinai yra juridiškai privalomos (būna ir tokių), tačiau kiekvienas doras musulomnas žino, kad jomis privalo vadovautis. Viena fatva buvo pamokyta, kad turi mirti islamą neva išniekinęs rašytojas Salmanas Rushdie. Bet toks metodas galioja įvairiausioms sritims. Galima ir be dekretų, kuriems nėra tiek daug konstitucinių galimybių, galima visiems įteigti, kad reikia pakeisti Seimo pirmininką, ar žinoti, kad blogai dirba kokia nors ministerija

Bėda su fatvų skelbėjais, kad jie kartais nėra tikri dėl savo santykio su viena ar kita religija, bet ima siekti kitų tikslų. Bet dar blogiau, kai fatvų skelbėjas pasirodo besąs sektantas ir, kaip tikras guru, reikalauja, kad visi čia pat paklustų net ir tokiam riktelėjimui, kuris neigtų visą iki to momento nusistovėjusią dogmų konstrukciją arba jos esmę. Ypač kai viražai labai jau dažni.

Nespėjo visi priprasti pamiršti praeitį, kai… buvo paskelbta šis tas naujo. Belieka tikėti, kad naujoji paskelbta nuostata apie tai, jog su JAV santykius galima grįsti „istorine atmintimi ir tęstinumu“, nesikeis labai greitai. Tada bus laiko, kad į viražus besigilinantieji spėtų atrasti formulę, įrodančią, jog tarp minėtų dviejų fatvų (taikomų JAV ir Rusijai) nėra nei loginio prieštaravimo, nei dvigubų standartų požymių. Nors, viena formulė jau egzistuoja ir ji mūsų geležinės guru kritikams visada pritaikoma ta pati: „kas tu toks ir kaip tu drįsti?“ Kaip tikroje sektoje.

, , , ,

3 Komentaras

Kas yra vyriausias Lietuvos klounas?


 

Čia ne straipsnis ir net ne komentaras. Tik trumputė replika iš atostogų – metinio Prezidentės pranešimo ir politinės tradicijos motyvais.

Prieš kurį laiką

„Tai priimu pirmiausia ne kaip didžiulę garbę, kiek atsakomybę ir didžiulę naštą, kadangi teks būti ne vienos partijos, ne vienos valdančiosios daugumos atstovu Seime, o dirbti su visais Seimo nariais ir tai įpareigoja su visais šnekėtis kaip su lygiais. Pirmiausia stengsiuosi būti Seimo pirmininkas to Seimo, kuris yra žmonių Seimas“, – Arūnas Valinskas 2008 11 17.

Čia jo programa:

1. Neturėk kitos Tėvynės, tik vieną Lietuvą.
2. Garsink Lietuvos vardą, kad ir kur būtum.
3. Šviesk jaunimą, nes jis – Tėvynės ir tautos ateitis.
4. Gerbk senolius, nes jie tau nutiesė kelią.
5. Darbadieniais dirbk savo ir Tėvynės labui.
6. Nežudyk, nevok, negeisk svetimo turto, nekalbėk netiesos.
7. Mylėk kiekvieną žmogų kaip save patį.
8. Gyvenk sveikai, nes sveikame kūne – sveika siela.
9. Kelk savo dvasią į naujas aukštumas, padėk prisikelti kitiems.
10.Tausok Žemę, nes ji maitina ir vienintelė tave pergyvens.

Jį vadina klounu.

Dabar

„Jei tikrai siekiame realių permainų valstybėje, turime atsigręžti į aukščiausią vertybę – į žmogų. Šis vertybinis orientyras taikytinas visuotinai – aukščiausiems pareigūnams ir žemiausių grandžių valstybės tarnautojams, o kartu – ir kiekvienam piliečiui. (…) Kviečiu priimti savo valstybę kaip savą, joje esančias problemas kaip savas, ir jas ryžtingai patiems išspręsti. Kviečiu kiekvieną Lietuvos pilietį atsakingai rinkti, teisingai reikalauti ir pačiam rodyti asmeninį pavyzdį! Tikiu, įveiksime visas krizes. Jeigu įveiksime savyje blogiausią – atsakomybės ir pasitikėjimo krizę", – prezidentė Dalia Grybauskaitė 2010 06 08.

„Žmogus, valstybė, ateitis“.

Dar buvo:

„Darbas, dora, darna“

„Nusipelnėme gyventi geriau“

„Tvarka bus“

„1, 11, 111, 1111“

…………………….. Ir visi juk reitingus turėjo.

Belieka pasvarstyti – gal pokšto žanras ir neatsitiktinai pasirinktas skaitant metinį pranešimą? Gal už viso to slypi kokia gili ir nenugalima strategija? Kol kas įžvelgiu tik vieną – reikia kalbėti, kad žmonėms patiktų ir reitingams nekenktų, o visi, kas bando analizuoti, tegul eina po velnių. Kuo mažiau konkretumo, kuo mažiau savo pačios siūlymų ir kuo daugiau tiesų iš dekalogo. Negi su pastaruoju kas išdrįs pasiginčyti? Kas negalima klounui, galima aukšto reitingo šeimininkui.

Kai kas pamanys, kad vėl labai puolu tautos ant rankų nešiojamą prezidentę. Ne. Tiesiog manau, kad konkretesni ir gilesni proginiai pasisakymai prasmės šiandien ir neturi. Politinis vienokio ar kitokio pranešimo (Adamkus ir Brazauskas jų skaitė labai įvairių) resultatas yra tas pats – joks. Opozicija ir pozicija perskaito savaip, prezidento šalinininkai ir priešininkai gauna progą pasilazdavoti, o viskas šliaužia sena vaga. Tai lyg ceremonija, kurioje kažkas turi būti ir vyriausiuoju klounu. Gerai, kad nieko nesitikėjau, tai ir nusivilti neteko. Kur kas svarbiau yra veikla, nei šitie proginiai, patetiški pakiauksėjimai.

, , , ,

2 Komentaras

%d bloggers like this: