Posts Tagged Juozaitis

Istorines “klaidas” atsimenant


Visus su Kovo 11 sveikinu ir negaliu neatsiminti, kad anuomet – prieš 23 metus – buvo giedra diena – ne taip, kaip šiandien. O jau kovo 12 nuotaiką sugadino kairuoliški kvailiukai (arba samdyti provokatoriai).

Jau kovo 12 dieną Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus šalininkai, nepatenkinti, kad šalies lyderiu nebuvo išrinktas nūnai jau velionis Algirdas Mykolas Brazauskas, prie Seimo rūmų protestavo prieš V. Landsbergio išrinkimą. Prieš procedūrą ar prieš faktą tada kriuksėjo kažkokie (tikrai ar neva) Pedagoginio instituto, kuris dabar vadinasi Edukologijos universitetu, studentai, nešini plakatais „dūdorius nebus gaspadorius“ (pašiepiant V. Landsbergio muzikologinį išsilavinimą) ir pan.

Šiandien vidurdienį į akis prie Seimo vėl žada lįsti raudonieji „paleckininkų“ ekstremistai. Įdomu – ar prie jų prisidės „iškilus“ Lietuvos diplomatas Arvydas Juozaitis, kuris ir tada, dieną kai skelbta nepriklausomybė, nesugalvojo nieko geriau, kaip „suskrebenti“ niekingą straipsniuką „Istorinė laida“. „Klaidos“ esmė – rinkimus prapylusio komunistinio komiteto pirmininko neišrinko į valdžią. Suvokimas, kad dar ir šiandien tokios istorinės “vertybės“ iki pat 2012 metų  tarnavo Lietuvos diplomatinėje tarnyboje truputį gadina nuotaiką. Bet tik truputį.

, , , ,

Komentarų: 1

%d bloggers like this: