Posts Tagged NATO

Prezidentės metinis pranešimas–ko jame trūko?


Išklausęs prezidentės Dalios Grybauskaitės metinį pasisakymą, pasidalinau pirmuoju įspūdžiu ir ėmiau galvoti – ko gi jame man pritrūko?

Ogi štai ko. 1) „Estijos prezidentas Toomas Hendrikas Ilvesas kreipėsi į NATO kolegas siūlydamas V. Putino agresijai priešpastatyti „jėgą, greitį ir aiškumą“, rašo „The Vašington Post“. Estijos vadovas mano, kad ekonominės sankcijos nėra pakankamas atsakas Rusijai, todėl Europa išgyvena tam tikrą „Čerčilio momentą“. Agresija Ukrainoje ir neteisėtas Krymo anšliusas negali tapti pasiekimu Rusijai be pasekmių. „Mes privalome į Rusijos agresiją atsakyti deramai, todėl NATO narės turi priimti sprendimą nedelsiant spręsti dėl NATO karinių pajėgų išdėstymo visų aljanso narių teritorijose,“- teigė Estijos prezidentas.“ Tikrai norėčiau, kad taip būtų prabiliusi mūsų Ekscelencija. Kiti klausimai:

2) Statom ar ne tą atominę elektrinę?

3) Ar yra Marijos žemėje kitų pavojingų oligarchų, apart Andrių Janukonį?

4) Ar Gediminas Grina ir Darius Valys jau išnaudojo visą savo potencialą, kuris buvo įžvelgtas juos skiriant?

P.S. Man smalsu, ar po estų prezidento pareiškimo Kaikaris ir kaikariukai dar nori perkelti savo verslą į Estiją?

, , , , ,

Komentarų: 1

Lietuva, kuri nori būti Rusija


Mus ilgokai valdžiusioje Maskvoje sėdintis teismas ką tik viauktelėjo: čečėnai Aišat ir Apti Magmadovai – teroristai, kurie kartu su lietuve Egle Kusaite norėjo kažin ką kažin kur Rusijoje sprogdinti.

Rusiškas politinio korektiškumo variantas nuo lietuviško ir europietiško skiriasi. Europoje viskuo iš esmės avansu kaltas yra heteroseksualus baltaodis vyriškis, kuriam nepaleidžia vidurių pamačius kryžių. Lietuvoje dar galima pridėti, kad Vytautas Landsbergis sugriovė kolūkius.

Rusijoje nekorektiška būtų išteisinti terorizmu kaltinamus čečėnus, jei tai nėra kriminalinio nusikaltėlio ir nemokančios žaisti futbolo lietuvių–nabagėlių rinktinės mecenato Ramzano Kadyrovo gaujos nariai. Juos nuteisė devyneriems ir penkeriems metams, nes tokia yra patriotinio ugdymo konstruotojų užduotis. Rusijos žiniasklaidai Lietuvos – paklusnios į Europos Sąjungą ir NATO įkištos provincijos – merga E.Kusaitė yra žaislas. Žaislas, kurį savo iniciatyva ir patys pasiūlė pinigais bei laisvalaikiu apsiriję Lietuvos valstybės saugumo departamento antiteroristai, kurie net ir disertacijas rašydami neranda nieko įdomesnio už vikipedijas.

Jei jau pusę čečėnų tautos išžudžiusios kontoros, su kuria patys susisiekė lietuvių nematomojo fronto alaviniai kareivėliai, sraigteliai paskelbė nutartį – viskas aišku. E.Kusaitė tikrai būtų susprogdinusi Mėnulį. Bet koks pastebėjimas, kad tai kvailystė, – spaudimas teismui ir terorizmo propaganda.

Tad dabar – galima neabejoti – į Lietuvos teismus prokurorai Mindaugas Dūda ir Justas Laucius atitemps šį vienintelės draugiškos Rytų kaimynės ir futbolo partnerės verdiktą, kaip savo „įrodymų“ pastiprinimą. Juk jie jau yra pasiskundę, kad E.Kusaitė juos įžeidinėja, o vieną net neva nori nužudyti. Tiesą sakant, J.Laucius turėtų jaustis ramiau, nes iš Maskvos Lefortovo kalėjimo ar kitų Rusijos adresų minėti jaunuoliai vargu ar išeis gyvi ir sveiki. Tad jų saugotis nereikės. Kas kita dėl mūsų pajūrio „šachidės“, kaip ją aploja Rusijos spauda. Nebūtų nuostabu, jei paskutiniu slaptuoju liudytoju taptų pats Lietuvos futbolo ir dvasios ubagų šelpikas R.Kadyrovas. Paskui jis puikiausiai galėtų minėtus prokurorus ir visiems „slapta“ žinomus Lietuvos saugumo darbuotojus apdovanoti ne vien ordinais, bet ir futbolo čempionų taurėmis.

Kitados, kai Vakarų šalyse „šrioderizmas“ (įprotis pardavinėti žmones ir sąjungininkus už rublį) dar nebuvo visai norma, sovietams neišduodavo net asmenų, nuvariusių lėktuvus. Mat nelabai tikėta, kad teismas bus sąžiningas. Dabar laikai kiti – kitos ir tradicijos. Bet nelabai nustebintų net ir bankrutavusio „Snoro“ valdytojų neatidavimas tokios šalies ir tokių tradicijų Temidei. Bent jau aš tai suprasčiau, kad ir kaip kam nors tai nepatiktų. O kol kas, kol su tarptautiniu mastu aprašomu „humanistu“ R.Kadyrovu žaidžiame futbolą, E.Kusaitės „bendrininkai“ nuteisti, o ji pati net neatsiima iš policijos paso, idant nesukeltų įtarimų dėl planuojamo pabėgimo, galime švęsti.

Tiesa, yra dar viena byla, kuria brolį ir seserį Magmadovus mėginama nuteisti ir Lietuvoje. Nuo E.Kusaitės bylos ją atskyrė po to, kai J.Laucius viešai prirėkavo nesąmonių. Pačios merginos teisti nebedavė, bet davė neva reikšmingą susijusią bylą, kad galėtų toliau kištis į pagrindinę, organizuoti pasiklausymus ir daryti įtaką. Apie tai ne kartą rašyta. Apie tai žino generalinis prokuroras Darius Valys.

Tikimybė, kad Lietuvoje bus Magmadovų teismas – menka. Rusija savo piliečių neišduoda, ypač savo pačios padų laižytojams. Bet nuo E.Kusaitės galbūt besislapstąs prokuroras J.Laucius, mano žiniomis, ne kartą šios beprasmiškos bylos tyrimo metu galėjo važiuoti ne tik pas „pomėgio draugus“ į Rusiją, bet ir į saulėtąjį Azerbaidžaną. Tad viskas pasaulyje kažkam duoda naudos. Net ir dažnai už šališkumą išmetamo iš bylų prokuroro kelionės papildo jų organizatorių ir biudžeto kišenes. O E.Kusaitė? Jos viltis asmeniškai yra prokuroras M.Dūda. Nušalinto prezidento Rolando Pakso kaltės įrodyti nesugebėjusio prokuroro kolegos, kuriems neiškeltos bylos už įžeidimą, taip ir sako: „Pralaimi viską, tad ir E.Kusaitei pavyks.“ Kad tik taip ir būtų, nes Lietuvos teisėsaugos dalies tarnų noras būti Rusijos teisėsaugos broliškos sistemos dalimi atrodo kur kas reikšmingesnis, nei dar 1992 metais priimtas įstatymas, draudžiantis jungtis į posovietinius blokus. E.Kusaitės bylos esmė paprasta. Finalas parodys – ar Lietuva nori būti Rusija. Prezidentūros pastatas į gubernatoriaus rezidenciją pertvarkytinas greitai.

“Lietuvos žinios”

, , , , , , , ,

Komentarų: 1

„Wikileaks“ žino, kad karvės neskraido?


 

Ligi šiol maniau, kad “dideles paslaptis” atskleidžiančių „Wikileaks“ šarlatanų skelbiami dalykai gali būti įdomūs bent pasiskaitymui, bet matau, kad ir čia juos pervertinau.

Lietuvos nuolatinis atstovas prie NATO ambasadorius Linas Linkevičius kėlė klausimą dėl galimo Prancūzijos pardavimo „Mistral“ klasės karo laivo Rusijai, – praneša didieji palapčių žinovai.

Išties sensacinga žinia. Galiu ją šiek tiek papildyti – šį klausimą aljanso generaliniiam sekretoriui Andersui Foghui Rasmussenui kėliau ir aš, kai su kitais kolegomis iš Baltijos šalių lankėmės NATO būstinėje šią vasarą. Kažkur voliojasi net laikmena su atsakymais. Galiu parduoti vikilyksams – kaina sutartinė.

Šiandien jie paskelbė dar vieną “sensaciją”, kad Rusija yra mafijos valstybė. Manau, netrukus turėtų pasirodyti šitų asilų slapti failai, įrodantys, jog karvės retai skraido.

, , , ,

16 Komentaras

Pasikeisti Lietuva gali tik pati – Europos pinigai – į balą


 

Skaitau portale „Balsas.lt“ patiražuotą straipsnį – mįslingai filosofišku pavadinimu:

„Pasikeisti Afganistanas gali tik pats, Lietuvos pinigai – į balą“.

Skaitau ir pagalvoju: „Pasikeisti Lietuva gali tik pati – Europos Sąjungos pinigai – į balą“

Kuo blogiau arba geriau? Kodėl vokietis turi mokėti lietuviui už jo amžinai nepastatomus stadionus arba saugumo pastatus? Kodėl vokietis arba britas turi čia vykdyti visokias oro policijos misijas arba finansuoti Ignalinos atominės elektrinės uždarymą? Kad brolis lietuvis turėtų ką pavogti? Kodėl koks amerikiečių ar britų generolas turi gaišti savo laiką, kad rengtų Lietuvos prezidentės trokštamus ir reikalaujamus nepataisomo ir barbariško „labustano“ gynybos planus?

„Iš visos Lietuvos į respublikinę konferenciją „Žmogiškumo pamokos. Tarptautinės misijos tada ir dabar“ Tauragėje susirinkę Afganistano karo veteranai kviestiniams įvairių institucijų atstovams išsakė tvirtą nuomonę: „Mes devynerius metus, vieną mėnesį ir 19 dienų tarnavome krašte, kurio žmonės turi savitus papročius, tradicijas, tikėjimą, savitą kovos už savo laisvę būdą. Teisė tai pakeisti neduota nė vienai pasaulio šaliai, tad ir bet kokios tarptautinės misijos Afganistane tampa nerezultatyvios ir nerealios“, – paporino Alytaus Naujienų žurnalistė Aldona KUDZIENĖ.

……….

„Konferencijos dalimi tapo ir šventosios mišios, kurias Tauragės bažnyčioje aukojo skirtingų laikotarpių Afganistano gyvenimo pulsu gyvenę dvasininkai: po šio karo košmarų kunigu tapęs Alvydas Bredikis ir Lietuvos kariuomenės Tauragės įgulos kapelionas majoras Remigijus Monstvilas.

Alytiškius žavėjo Tauragės rajono mero Prano Petrošiaus aktyvumas, noras būti šalia savo žmonių. Jis konferencijoje dalyvavo su visa savivaldybės vadovų komanda“, – rašo susižavėjusi autorė…

Aš irgi žaviuosi mišiomis, kuriose (spėju) buvo klaupiamasi ir ašaringai dūsaujama į nukryžiuotojo pusę. Iškart po to, kai prisiminta, jog „devynerius metus, vieną mėnesį ir 19 dienų tarnavome krašte, kurio žmonės turi savitus papročius, tradicijas, tikėjimą, savitą kovos už savo laisvę būdą.“

Žaviuosi ir dalyviais, buvusiais SSRS rekrūtais, kurie savo, tegul ir nesavanorišką, dalyvavimą okupacinėje avantiūroje, mėginant padaryti iš Afganistano dar vieną sovietų respubliką, prieš pat einant į Dievo namus apibūdina, kaip „tarnavimą krašte“. Patogu ir neskauda – kaip špyga kišenėje.

Žaviuosi autore, kuri moka tuo –žavėtis. Žaviuosi buhalterija, kuri suskaičiavo „į balą išmestus“ Lietuvos pinigus. Žaviuosi ne todėl, kad man labai norisi strateginio ąžuoliukų parko Čagčarano apylinkėse apsaugos arba manau, jog projektas pigus, o Lietuvos dalyvavimas tobulai apgalvotas bei atsakingas.

Iki apsivėmimo žaviuosi subtiliai siūloma alternatyva. Žaviuosi sugebėjimu painioti laikmečius, kaitalioti sąvokas, malti viską į vieną košę ir palaipsniui piršti išvadą, esą Lietuvai nereikia nei NATO, nei automato. Reikia tik, klausantis „tarnavimo“ (karo turbūt nebuvo?) veteranų pasakų ir maldų, rūtų darželyje apsitvertų vištytės bei gaidelio, o gal dar kokio bambalio alaus. Iki apsivėmimo žaviuosi dvasingu siūlymu susiprasti, kad sovietai, NATO ir Europos Sąjunga yra tas pats. Kad mėšlą nuo sviesto skirtia tik negerbiantys skonių bei nuomonių įvairovės. Kai tokių supratingųjų kritinė masė bus sulipdyta, galėsime žavėtis savimi, kaip dar viena Abchazija arba Pietų Osetija. Potencialūs Kokoity (toks Lubiankos sutvertas „osetinas“) analogai renkasi į konferencijas bei mišias, o nacionaliniai naujienų portalai jų lozungus verčia savo antraštėmis. Europos pinigai bejėgiai tai pakeisti – protingi europiečiai turėtų tai suprasti.

, , , ,

5 Komentaras

%d bloggers like this: