Posts Tagged Tomaševskis

Krikščionys pagal sutartį


Vilniaus meras Artūras Zuokas dabar jau vadovausis krikščioniškomis vertybėmis, nes taip parašyta naujoje valdančiosios koalicijos programoje. Į tas vertybes ne tik jį, bet ir koalicijos partnerius socialdemokratus, taip pat Darbo partijos deleguotus miesto tarybos narius ir visus kitus, kurie bent pirštu čiupinėja sostinės valdžią, atvertė nepaprastasis ir įgaliotasis apaštalas, skriaudžiamų ir ujamų lenkų šventasis užtarėjas Valdemaras Tomaševskis.
Kas studijavo Bibliją ar bent šiek tiek domėjosi teologija, prisimena, kas rašoma apie Joną Krikštytoją, Jėzų ir krikštą šventuoju Jordano vandeniu arba šventąja dvasia ir t. t. Dabartinis Abonento ir Ko apsikrikštijimas koalicine sutartimi yra iš kitų raštų ir popiežių enciklikose vargu ar išsamiai analizuotas – nebent netiesiogiai, kalbant apie apsišaukusius neofitus.
Tiesa, maldomis ir išpažintimis miesto tarybos posėdžiai gal dar neprasidės, nors tai tiktų net opozicijoje likusiai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijai. Šios partijos suvažiavimuose jau ir taip meldžiamasi. Bet juk ne tai svarbiausia.
Politinis programinis krikščioniškojo kooperatyvo pajininkų-koncesininkų įsipareigojimas Vilniuje pastatyti sanktuariumą (tokią vietą, kurioje bus saugomos šventenybės) gali būti labai svarbus. Jis sietinas su indulgencijų išsipirkimu. Pastatei tokius rūmus – geriausia už labai daug milijonų (ne savų) – ir gavai ne tik nuodėmių atleidimą, bet dar ir kokio nors statybos tresto bučinį į sąskaitą artimiausiems rinkimams. Visiems gerai – kas Dievui, kas “ciesoriui“, kas rangovui, o kas gal ir užsakovui.
Svarbiausia, kad pagal sutartį pasisamdžius būti krikščioniu neatsitiktų kokių netikėtumų ir netektų nutraukti kontrakto bei per anksti tapti apostatais. Ypač kol nebaigti svarbūs ir reikalingi darbai, kuriuos prižiūrės sutartimi krikštytas iškilus vadybininkas A.Zuokas ir apaštalas Valdemaras. O tai bus kaip dėl Valdovų rūmų, kurie dabar stovi net jų krikštatėviams šarvoti netinkami ir provokuoja partijos bendražygius brautis į gretimą pastatą, koneveikiant visokius neklaužadas kardinolus. Tikėkimės, kad viskas bus gerai ir visi naujakrikštai galės kaip krikščionys po Vilnių vaikštinėti, kol bus visiškai įvykdytos kontrakto sąlygos bei su juo susiję projektai.
Ir kūrybos erdvės ši sutartis suteikia pakankamai. Antai net religinio turizmo plėtrai pagal tokį tokių krikščionių kontraktą galima būtų įrengti atrakcioną: pigiausias Rytų Europoje nusikryžiavimas.
Krikštytis pagal sutartį gerai dar ir dėl to, kad ji galioja tik Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, ir tai skatina akiračio platumą bei religinį turizmą: pravažiavai Grigiškes – jau gali kad ir musulmoniškomis vertybėmis pasivadovauti. Nuvykai į Ukmergę – gali ateistinę propagandą varyti ir klerikalus keikti. Juk sutarties nepažeisi. Be to, tikėtina, jog sutartinis krikštas suponuoja, kad nusidėti galima tik vykdant politiką, t. y. darbo valandomis. Laisvalaikiu ar per atostogas galima pabūti ir budistais, jeigu ne satanistais.
Krašte įsigali naujo pobūdžio vertybinis pliuralizmas. Jis, beje, klestės ir partijų viduje. Juk tų partijų, kurių Vilniaus frakcijos pasisamdė pabūti apaštalo Valdemaro avelėmis, kolegos iš kitų skyrių – niekuo nesusaistyti. Tikėtina, jog jie gali sudaryti visai kitokius kontraktus ir statyti arba mečetes, arba ateistinio auklėjimo centrus. Kad tik būtų gabių prižiūrėtojų, ganytojų, sielovadininkų ir lėšų, – sutarčių pasirašys visokių ir dėl įvairiausių vertybių. O dar kai kas kalba apie vertybių krizę… Vertybių – kiek nori, tik pinigų mažoka.

, , , , , , ,

Komentarų: 1

Konservatorių „principai” ir liberalūs nacionalistai


 

Valdžios dalybų savivaldoje spektaklis tik prasideda. Bus smagu, tad apsirūpinkite čipsais, alumi ir gera nuotaika, gerbiamieji žiūrovai.

Šiandien Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) apsiraudojo, kad Kaune juos skriaudžia. Mat, nors jų frakcija didžiausia, prieš ją susiblokavusi opozicija ketina perimti valdžią be konservatorių.

Užtat TS-LKD vadovybėje yra nuomonė, kad Vilniuje galima analogiškai pasielgti su Artūro Zuoko surinkta kompanija, kuri irgi gavo daugiausiai mandatų.  Siekdami neprileisti daugiausiai laimėjusios A. Zuoko, dalis jų linkę tartis su Voldemaru Tomaševskiu.  Su naujoviška „Jedinstvos“ inkarnacija susidėtų ne tik jie. Tas pats A. Zuokas aiškina, kad irgi mielai tai padarys. Voldemaro Tomaševskio surinkta kompanija, kurią dosniai šefuoja ne tik Lenkijos, bet ir Rusijos ambasados, yra, kaip visada, pasirengusi parsiduoti tam, kas daugiau pasiūlys. Tik kaina šį kartą didesnė, nes mieste jie surinko antrą po A. Zuoko mandatų skaičių.

Konservatoriai viešai kaltina kitus Kaune išduodant rinkėjų nuomonę ir parduodant miestą oligarchijai, o Vilniuje nemato nieko blogo panašiai spjauti į tą rinkėją ir susiklijuoti su pačiu velniu. Tokį elgesį, partijos nariams atitinkamus raštus platinantis Vilniaus skyrių sueigos vadovas Mantas Adomėnas laiko pilietišku, nes „Abonentas“ ir „pavienių žmonių sambūriai“ yra blogis. Įdomu – ar A. Zuokas buvo mažiau ar daugiau teistas, mažiau ar daugiau „Abonentas“, kai prieš porą metų TS-LKD sudarė su tada vadovaujama Liberalų ir Centro Sąjunga nacionalinio masto koaliciją?

Antradienį sakė, kad Vilniui turėtų vadovauti asmenys, neturintys praeities dėmių.
„Tikrai norėtumėme, kad Vilniaus miestui vadovautų asmenys, neturintys praeities dėmių ir nebūtų vertinami kontroversiškai“, – tvirtino A.Kubilius. (Toks, reikia manyti, buvo Vilius Navickas, tad gal dar tokių ištrauks iš užančio?). Seimo pirmininkė Irena Degutienė to lyg ir nenorėtų.

Kad viskas būtų dar linksmiau, prisiekęs liberalas ir A. Zuoko bendražygis Žilvinas Šilgalis gąsdina vilniečius lenkais aršiau nei ponas tautininkas Gintaras Songaila ir baugina, kad Andrius Kubilius „parduos lenkams lietuvių kalbą (leis rašyti pavardę Adam Mickiewicz, o ne Adomas Mickevičius)“. Tai buvo šiandien filmuotoje „Valandoje su Rūta“. Liberalusis nacionalizmas skamba grakščiai. Įdomu – ko dar prisiklausysime?

, , , , , ,

20 Komentaras

%d bloggers like this: